´
Niffer's marsvin  > Artikler > Satin-genet

Satin-genet

I modsætning til skimmelgenet, der er dominant, er satingenet recessivt (vigende). Genet for satin kaldes sn og genet for ikke satin Sn.
Hvis man går ud fra, at et satinmarsvin har følgende genpar: snsn (satin), så har et ikke satin marsvin genparret SnSn (ikke satin).

Hvis man parrer et satinmarsvin med et ensfarvet marsvin, får ungerne flg. genpar: Snsn (satinbærer) - Ungerne bliver ikke satin, da ensfarvet dominerer over satin, men de bærer på genet for satin og hvis en satinbærer parres med et satin marsvin, er der statistisk 50 % chance for satin'er i kuldet.

Mulighederne er flg. når du parrer et satinmarsvin med genparret snsn med satinbæreren med genparret Snsn - idet satin marsvinet vil altid give
sit satingen videre

snSn (ensfarvet - satinbærer)
snsn (satin)
snSn (ensfarvet - satinbærer)
snsn (satin)

Altså statistisk set 50% chance for satin og 50% chance for ensfarvet..... men de ensfarvede unger af en satin/ satinbærerparring vil altid være satinbærere.

Hvis man parrer et satinmarsvin med en ensfarvet og der kommer satinunger i kuldet, er det garanti for, at den ensfarvede er satinbærer.

Hvis man parrer 2 ensfarvede marsvin og der bare er en satinunge i kuldet, er begge forældrene satinbærere. Mulighederne for satin er da
følgende, når man går ud fra at begge forældre har genparret SNsn:

SnSn (ensfarvet - ikke satinbærer)
Snsn (ensfarvet - satinbærer)
snSn (ensfarvet - satinbærer)
snsn (satin)

Altså kun 25 % chance for satin - 50 % chance for satinbærer og 25% chance for rent ensfarvet (ikke satinbærer)

Hvis man parrer 2 satinmarvin med hinanden vil det give 100% satinunger, idet begge har genparrene snsn.  At det så bestemt må frarådes at avle satin på satin er en helt anden sag. Det kan give problemer med kalkmangel, mindre størrelse, kortere levetid og dårligt helbred.