´
Niffer's marsvin  > Artikler > Genetik vedr. crest

Genetik vedr. crest

Genet for crest er dominant og kaldes f.eks. Cr.

Lad os gå ud fra, at det crestede marsvin har følgende genpar: Crcr - det vil sige et gen for crest og et for ikke-crest.

Hvis man parrer det crestede marsvin (Crcr) med et alm. marsvin uden crest (crcr), vil der statistisk set være 50% chance for crest, idet
marsvinet kan give sit crestgen videre eller det kan give sit ikke-crest gen videre.

Hvis man parrer 2 crestede marsvin begge med genparrene Crcr vil der være flg. muligheder:

CrCr (dobbelt-crest) kan muligvis give dobbelt centrum eller fladere crest???
Crcr (Crested)
crCr (Crested)
crcr (ikke-crested)

Altså 75 % chance for crest og kun 25% chance for ikke-crest.
Hvis det crestede marsvin bærer på dobbelt-gen for crest, vil det altid give crestede unger.